Zaštita na radu

Stručnjak zaštite na radu I. stupnja
Izrada procjene rizika

Zaštita od požara

Djelatnik službe za zaštitu od požara
Djelatnik zadužen za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenja stanja zaštite od požara