Pripremite se za polaganje općeg dijela stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu i sami, uz minimalan trošak, regulirajte zakonsku obvezu!

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava je Pravilnikom o obavljanju poslove zaštite na radu (NN 112/14 i 43/15) te Izmjenama i dopunama istog pravilnika (72/15) kao i povezanim propisima, utvrdilo nove kriterije za tvrtke koje zapošljavaju do uključivo 49 radnika, prema kojima poslodavac ili njegov ovlaštenik mogu samostalno obavljati poslove zaštite na radu, pri čemu je trošak usklađenja sa propisima jednokratan, a rok za prilagodbu je najkasnije do 31.12.2015.

Kod poslodavca koji zapošljava do uključivo 49 radnika, poslove zaštite na radu može obavljati najmanje jedan stručnjak zaštite na radu I. stupnja ukoliko ispunjava zadane kriterije, a jedan od kriterija je da je poslodavac ili njegov ovlaštenik položio opći dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu pri Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava.

Program stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, opći dio obuhvaća sljedeće teme: Pravno uređivanje zaštite na radu, Zaštita zdravlja radnika (zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita) Načela socijalne sigurnosti (radno pravo, mirovinsko osiguranje, obvezno pravo) te Procjenu rizika.

Savladajte sva potrebna znanja za polaganje općeg dijela stručnog ispita kroz: Pripremni seminar za polaganje općeg dijela stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, te uz jednokratni trošak regulirajte zakonsku obvezu!

Pripremni seminar za polaganje općeg dijela stručnog ispita iz zaštite na radu – osnovni:

Osnovni pripremni seminar priprema polaznika za polaganje općeg dijela stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu I. stupnja kod poslodavca koji  zapošljava do uključivo 49 zaposlenika.

Pohađanjem osnovne razine pripremnog seminara, polaznik će savladati sve potrebne pojmove i zakonske propise potrebne za polaganje ispita u nadležnom ministarstvu, a što se ostvaruje kroz sljedeće cjeline:

 • Pravno uređenje zaštite na radu
 • Zaštita zdravlja radnika: zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita
 • Načela socijalne sigurnosti: radno pravo, mirovinsko osiguranje i obvezno pravo
 • Procjena rizika
 • Praksa prilikom prijave i polaganja stručnog ispita
Cijena osnovnog seminara iznosi: 1600,00 kn + PDV 
990,00 kn + PDV za prijave do 30. siječnja 2017.

Trajanje: 7 školskih sati u jednome danu

Potvrda: Algebrina potvrda o odslušanom seminaru

Uključeno u cijenu:

 • Predavanja prema planu u učionici ili putem on-line sustava
 • Svi potrebni nastavni materijali s uključenim aktualnim propisima
 • Priručnik: Priprema za polaganje općeg dijela stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu

Dodana vrijednost polaznicima seminara:

Tvrtka Linija Koda razvila je aplikaciju Web ZNR pomoću koje stručnjaci zaštite na radu i zaštite od požara mogu samostalno voditi podatke potrebne za ispunjenje evidencija propisanih Zakonima i Pravilnicima s područja zaštite na radu i zaštite od požara. Svi polaznici seminara, za vođenje evidencije tvrtki do 49 zaposlenika ostvaruju mogućnost besplatnog korištenja aplikacije WebZNR u neograničenom vremenskom periodu.

Što ćete naučiti?

Po završetku seminara polaznici će biti osposobljeni za polaganje općeg dijela stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu pred ispitnom komisijom Ministarstva rada i mirovinskoga sustava. Uz to, polaznici će nakon polaganja stručnog ispita biti osposobljeni samostalno obavljati poslove zaštite na radu kod poslodavca koji zapošljava do uključivo 49 zaposlenika čime će osigurati kontinuirani nadzor nad provedbom zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u tvrtki te izbjeći plaćanje nepotrebnih kazni.

Plan rada:

Termin Tema
09:00 – 09:15 Prijava polaznika
09:15 – 10:45 Pravno uređenje zaštite na radu
10:45- 11:00 Pauza za kavu 
11:00 – 11:30 Zaštita zdravlja radnika: zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita
11:30- 12:00 Načela socijalne sigurnosti: radno pravo, mirovinsko osiguranje i obvezno pravo
12:00 – 13:45 Procjena rizika
13:45 – 14:45 Praksa prilikom prijave i polaganja stručnog ispita

Rezervirajte mjesto u učionici

Kakva pitanja možete očekivati na ispitu?

 • Prema kojem zakonu i pravilniku se izrađuje procjena rizika i tko je ima obvezu izraditi?
 • Prema pravilniku o izradi procjene rizika, koja tri bitna elementa mora sadržavati plan mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora?
 • Koje su obveze, odgovornosti i prava poslodavca pri izvođenju procesa rada?
 • Koje su dužnosti poslodavca prema tijelima nadzora?
 • Koja su opća, posebna, a koja priznata pravila zaštite na radu?
 • Koje su obveze poslodavca kod zapošljavanja?
 • Koji su poslovi stručnjaka zaštite na radu kod poslodavca?
 • Koja su opća načela prevencije zaštite na radu?

Uvjeti za stručnjake zaštite na radu:

Stručnjak zaštite na radu I. stupnja je odgovorna osoba poslodavca ili njegov ovlaštenik koja ima najmanje srednju školsku ili srednju stručnu spremu i koja je:

 • Položila opći dio ispita stručnjaka zaštite na radu, ili
 • Joj je priznat status stručnjaka zaštite na radu, ili
 • Posjeduje uvjerenje o položenom specijalističkom usavršavanju iz zaštite na radu

Rezervirajte mjesto u učionici